Kulturhistorie

01.04.2021

Pierre Poumeau Flor -til kvardags gjekk han for Peter. Han overtok garden Haugbu i Asker i 1806. Kva har han med Jæren å gjera? Jau, han og naboen Jacob Neumann vart opptekne av kva utviklingspotensiale som låg i Jæren. Det var kjent at landskapet tidligare hadde vore litt av eit kornkammer. Arkeolog Håkon Reiersen har forsket på jernalderens maktsenter blant annet på Jæren. Det minste karet er et romers messingkar fra en grav fra maktsenteret ved Tinghaug i Klepp. Fyrst trudde man at jorda var lite dyrkbar, men undersøkningar kring kornproduksjonen tyda på at det fanst vesentlege unytta ressursar.  På 1800-talet, då Peter kom til Jæren, synest han at det var eit dunkelt og skummelt landskap. Han var forskrekket når han såg landskapet medan han tenkte på Jernalderen og Vikingtida som var rike på gull, jern, bronse og makteliten som budde på Jæren.


Jæren og Håelva er spesielle fordi jorda har endra seg så mykje. Skog, lynghei, istider, varmare klima, husdyr og kunstgjødsel og husdyrgjødsel. jærbuen laga steingjerder. Alt påvirka slik at menneska laga bustad ved elva.

 Elva gav vern mot havbølgjer og vind. 4000 tida f. Kr.  var det skog og det vart jakta på blant anna elg, villsvin, bjørn, ulv samt anna småvilt,

Nedsmelting av isbrear gjorde at havnivået steig, og menneska måtte flytta oppover langs elva. Men dei pendla mellom årstidene, vått og tørrt!

Etterkvart slo jærbuen seg ned på moreneryggane
(langstrakt, svakt hvelvet, hauglignende landskapsform dannet av isbreer, overveiende gjennom avlagring av morenemateriale. Grunnrisset er dråpeformet med lengdeaksen i isens bevegelsesretning og normalt med den butte enden mot retningen isen beveget seg. ).