Kva er Jæren og kvifor reise til Jæren:

11.01.2021


Jæren er en region i Rogaland fylke som strekker seg om lag 65 kilometer fra Boknafjorden i nord og fram til Dalane i syd. Distriktet består av åtte kommuner som samlet utgjør et område på 1 642 km².  

Det skilles mellom Nord-Jæren og Sør-Jæren. Det skilles også mellom Låg-Jæren og Høg-Jæren.


Grunnen til fleire skille er mellom anna at naturen er så forskjellig. Jæren betyr kant, og det har med istida å gjera. Forskarar ser at det kan vera så mykje som 9 forskjellige istider. Alt dette har lagt grunnlaget for korleis Jæren ser ut idag. 

Fjord, sandstrender, fjell og knauser. Lyngheier og myrar, og ein himmel så vid og høg! Veret tilbyr sommer og sol ved sandstrand med sydlige tempraturer som kun mangler palmer. I løpet av dagen kan veret snu til hagl og den rivande, røffe nordavinden, eit tøfft skue å vera vitne til. Like fint som roleg sommerver er også ruskever. Bølgene som slår mot land, anten det er i sand eller stein. Denne råskapen må berre opplevast!

Rullesteinstrand ved Obrestad fyr på ein solfylt roleg dag
Rullesteinstrand ved Obrestad fyr på ein solfylt roleg dag
Obrestad fyr med ruskande vind og kraftfulle byger med snø
Obrestad fyr med ruskande vind og kraftfulle byger med snø