jærenreiser

Kulturhistorie

01.04.2021

Pierre Poumeau Flor -til kvardags gjekk han for Peter. Han overtok garden Haugbu i Asker i 1806. Kva har han med Jæren å gjera? Jau, han og naboen Jacob Neumann vart opptekne av kva utviklingspotensiale som låg i Jæren. Det var kjent at landskapet tidligare hadde vore litt av eit kornkammer. Arkeolog Håkon Reiersen har forsket på jernalderens...

Ei etterlengta tid saman med venninner. Tid å møtes er betydningsfullt for å knytta tettere bånd. Spesielt nå som me stort sett berre kommuniserar via skjerm, er det ennå viktigare å treffast ansikt til ansikt. Kva passer betre enn ein tur til Jæren!

Jæren er en region i Rogaland fylke som strekker seg om lag 65 kilometer fra Boknafjorden i nord og fram til Dalane i syd. Distriktet består av åtte kommuner som samlet utgjør et område på 1 642 km².


 Bryne som vart by på Jæren

Den største tettstaden, Bryne, fekk bystatus 1. Januar 2001. Innbyggertal pr 2020 er 12 208. Bryne vart etablert Thime Station. I 1921 vart det folkerøysting , og skifta namn til Bryne. Bryne kjem av /'bry:ne / kommer av gmlnorsk brún: kant, skrent, og -vin: eng, natureng; og det stemmer godt med stedet på høydene ved sørenden av Frøylandsvatnet. 

Bryne er ein stasjonsby som er del av Jærbanen. Jærbanen vart ferdig i 1878, og har 17 stasjoner mellom Stavanger og Eigersund. Den er ein del av Sørlandsbanen som går til Kristiansand, og videre til Oslo.