jærenreiser

Koma seg rundt

28.04.2021

Nå for tida gjer tog, båter, veger og eit nettverk av store og små flyplasser det ganske praktisk å sjå kvar som helst del av landet.

Kulturhistorie

01.04.2021

Pierre Poumeau Flor -til kvardags gjekk han for Peter. Han overtok garden Haugbu i Asker i 1806. Kva har han med Jæren å gjera? Jau, han og naboen Jacob Neumann vart opptekne av kva utviklingspotensiale som låg i Jæren. Det var kjent at landskapet tidligare hadde vore litt av eit kornkammer. Arkeolog Håkon Reiersen har forsket på jernalderens...

Ei etterlengta tid saman med venninner. Tid å møtes er betydningsfullt for å knytta tettere bånd. Spesielt nå som me stort sett berre kommuniserar via skjerm, er det ennå viktigare å treffast ansikt til ansikt. Kva passer betre enn ein tur til Jæren!

Jæren er en region i Rogaland fylke som strekker seg om lag 65 kilometer fra Boknafjorden i nord og fram til Dalane i syd. Distriktet består av åtte kommuner som samlet utgjør et område på 1 642 km².


 Bryne som vart by på Jæren

Den største tettstaden, Bryne, fekk bystatus 1. Januar 2001. Innbyggertal pr 2020 er 12 208. Bryne vart etablert Thime Station. I 1921 vart det folkerøysting , og skifta namn til Bryne. Bryne kjem av /'bry:ne / kommer av gmlnorsk brún: kant, skrent, og -vin: eng, natureng; og det stemmer godt med staden på høydene ved sørenden av Frøylandsvatnet. 

Bryne er ein stasjonsby som er del av Jærbanen. Jærbanen vart ferdig i 1878, og har 17 stasjoner mellom Stavanger og Eigersund. Den er ein del av Sørlandsbanen som går til Kristiansand, og videre til Oslo.


Bilete sett frå torget mot Bryne stasjon
Bilete sett frå torget mot Bryne stasjon