jærenreiser

Jæren er en region i Rogaland fylke som strekker seg om lag 65 kilometer fra Boknafjorden i nord og fram til Dalane i syd. Distriktet består av åtte kommuner som samlet utgjør et område på 1 642 km².

 Bryne som vart by på Jæren

Det største tettstaden, Bryne, fekk bystatus 1. Januar 2001.  Bryne vart etablert Thime Station. I 1921 vart det folkerøysting , og skifta namn til Bryne. Bryne kjem av /'bry:ne / kommer av gmlnorsk brún: kant, skrent, og -vin: eng, natureng; og det stemmer godt med stedet på høydene ved sørenden av Frøylandsvatnet. 

Bryne er ein stasjonsby som er del av Jærbanen. Jærbanene vart ferdig i 1878, og har 17 stasjoner mellom Stavanger og Eigersund. Den er ein del av Sørlandsbanen som går til Kristiansand, og videre til Oslo.